<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Melhusvaldet - laksefiske i Namsen

Gapahuken ved båtplassen

Melhusvaldet gir muligheter for alle typer sportsfiske,
både båtfiske (Harling) og landfiske med sluk eller flue.
Hele valdet er ca 1,4 km langt, men det fiskes annenhver
dag på øvre og nedre del, slik at disponibel fiskestrekning
blir ca 0,7 km hver dag.

Øvre del, sone I (Melhus/Foss) er 775 m.
Fiskes på alle vannstander. Kraftig stryk.
Nedre del, sone II (Melhus/Grande) er 550 m.
Fiskes best på høy eller middels vannstand.
Også godt egnet til fluefiske fra land.  

Valdet leies ut til døgnpris, med 2 båter til disposisjon.


Praktisk informasjon:

Det står en gapahuk ved båtplassen, med sitteplasser og strøm, samt et lite kjøleskap.
Låsbar "bu" til bensin og annet utstyr. Ny bensinkanne, drikkevann og fryseboks finner du på gården.

Overnatting:

Jørgen og Emil på tur

Det er plass til campingvogn og telt ved gapahuken.

Kårstu: 4-6 sengeplasser, dusj og kjøkken. Sjølhushold. Kontakt Mathias for mer info og avtale.
Telefon +47 91 12 60 96

Vi driver ingen servering på gården, men det finnes både gjestgiveri, café med catering og pizzeria i nærheten.
Se Lokal Info.


Ledig VALD?
sjekk her


Valdkart:

 
Melhusvaldet sett fra nord-nordvest
Nord -------------------------------------- Vest

Til venstre: Melhusvaldet ligger mellom Engstad og Vold,
og deles inn i sone I: Melhus/Foss og sone II: Melhus/Grande.

Forklaring til tegningen under:

tegnforklaringtil toppen

valdkart Melhus I og II

til toppen

sonja@melhus.com